Menu Đóng

Lịch khai giảng Tháng 1

Hệ thống mầm non song ngữ và giáo dục sớm Wedo Preschool xin gửi lịch khai giảng các chương trình học trong tháng 1 tới quý cha mẹ

STTChương trình họcĐộ tuổiThời gian học
1Hệ mầm non song ngữ và giáo dục sớm12 tháng -> 6 tuổiCả ngày từ T2 -> T7
2Hệ giáo dục sớm năng lực cá nhân12 tháng -> 6 tuổi• Bán trú T7 hoặc CN
• Học theo buổi: Các buổi tối trong tuần hoặc sáng, chiều T7, CN
3Hệ tiếng Anh 12 tháng -> 6 tuổi• 1,5h - 2h/ buổi
• Các buổi tối trong tuần từ T2 -> T6 hoặc T7, CN
4Hệ khám phá khoa học Steam 12 tháng -> 6 tuổi• 1,5h - 2h/ buổi
• Các buổi tối trong tuần từ T2 -> T6 hoặc T7, CN
5Hệ phát triển tư duy nhận thức và kỹ năng sống tự lập12 tháng -> 7 tuổi• 1,5h - 2h/ buổi
• Các buổi tối trong tuần từ T2 -> T6 hoặc T7, CN
6Hệ phát triển tư duy toán học (Singapore Math)5 tuổi -> 6 tuổi• 1,5h - 2h/ buổi
• Các buổi tối trong tuần từ T2 -> T6 hoặc T7, CN
7Hệ phát triển tư duy toán học (Life Math) 3 tuổi -> 6 tuổi• 1,5h - 2h/ buổi
• Các buổi tối trong tuần từ T2 -> T6 hoặc T7, CN
8Hệ phát triển tư duy toán học (Finger Math)3 tuổi -> 6 tuổi• 1,5h - 2h/ buổi
• Các buổi tối trong tuần từ T2 -> T6 hoặc T7, CN
9Hành trang cho con vào lớp 15 tuổi -> 6 tuổi• 1,5h - 2h/ buổi
• Các buổi tối trong tuần từ T2 -> T6 hoặc T7, CN
10Giáo dục giới tính và bảo vệ bản thân2 tuổi -> 6 tuổi• 1,5h - 2h/ buổi
• Các buổi tối trong tuần từ T2 -> T6 hoặc T7, CN

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *